Privacybeleid

Privacyverklaring Paolo's Insights Coaching n.a.v. de GDPR-regelgeving

Paolo's Insights Coaching, gevestigd aan Boekenberglei 253 bus 3 te Deurne, ondernemingsnummer XXXX.XXX.XXX, is verantwoordelijk voor de verwerking en bescherming van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
Paolo's Insights Coaching
Boekenberglei 253 bus 3
2100 Deurne
België
+32487758211
paolosinsightscoaching@gmail.com
BE XXXX.XXX.XXX
Dit privacybeleid is van toepassing op de diensten geleverd door Paolo's Insights Coaching.
Paolo's Insights Coaching respecteert de privacy van alle klanten en mogelijke toekomstige klanten en zorgt voor een vertrouwelijke behandeling van alle informatie, die je ons geeft.

Paolo's Insights Coaching is niet verantwoordelijk voor het privacybeleid van klanten en potentiële klanten, of voor andere websites en bronnen.

Persoonsgegevens die Paolo's Insights Coaching verwerkt

Paolo's Insights Coaching verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruikmaakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.
De gegevens worden enkel gebruikt voor het verschaffen van informatie omtrent de dienstverlening van Paolo's Insights Coaching.

Paolo's Insights Coaching heeft de nodige technische en organisatorische maatregelen genomen om uw gegevens doeltreffend te beschermen tegen ongeoorloofde toegang en gebruik.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die Paolo's Insights Coaching verwerkt:
- Voor- en achternaam
- E-mailadres
- Locatiegegevens
- Adresgegevens en Facturatiegegevens
- GSM/Telefoonnummer
- Gegevens over jouw activiteiten op onze website
- Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
- Recensies via evaluatieformulier (mits uitdrukkelijke toestemming van jou)

Paolo's Insights Coaching kan gegevens verzamelen van niet-persoonlijke aard, zoals browser type of IP-adres. Dit maakt het mogelijk om de website van Paolo's Insights Coaching permanent te optimaliseren voor de gebruikers.

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die Paolo's Insights Coaching verwerkt in het kader van een mogelijke coaching

Paolo's Insights Coaching verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou, voor zover dit een invloed heeft op de mogelijke coaching:
-Gegevens rond life coaching, eigenwaarde coaching, stresscoaching en single coaching
-Gegevens rond depressie/coaching in het verleden

Met welk doel en op basis van welke grondslag Paolo's Insights Coaching persoonsgegevens verwerkt

Paolo's Insights Coaching verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
- Verwerkingsgrondslag uitvoering van een overeenkomst
- Het afhandelen van jouw betaling
- Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming: nieuwsbrieven en verslagen, online marketing
- Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
- Verwerkingsgrondslag na uitdrukkelijke toestemming (aanvaarden cookies): analyse van jouw surfgedrag op de website om het aanbod van diensten en producten af te stemmen op jouw voorkeuren
- Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
- Om goederen en diensten bij je af te leveren
- Verwerkt ook persoonsgegevens als Paolo's Insights Coaching hier wettelijk toe verplicht is, zoals gegevens die Paolo's Insights Coaching nodig heeft voor zijn belastingaangifte.

Hoe lang Paolo's Insights Coaching gegevens bewaart

Paolo's Insights Coaching bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Paolo's Insights Coaching hanteert de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
-Persoonsgegevens verstrekt ten behoeve van een overeenkomst: Zolang de overeenkomst loopt + 7 jaar erna.

Delen van persoonsgegevens met derden

Paolo's Insights Coaching deelt jouw persoonsgegevens niet met derden tenzij dit noodzakelijk is voor het uitvoeren van de overeenkomst en om te voldoen aan een eventuele wettelijke verplichting.

Met bedrijven die je gegevens verwerken in onze opdracht, sluit Paolo's Insights Coaching een vewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Paolo's Insights Coaching blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Daarnaast kan Paolo's Insights Coaching jouw persoonsgegevens enkel verstrekken aan andere derden, mits jouw nadrukkelijke toestemming.

Het beheer en onderhoud van de website wordt verzorgd door Mark Paolo Beliën.
Paolo's Insights Coaching heeft de Facebookpixel geïnstalleerd, om die reden is het mogelijk om gepersonaliseerde Ads te sturen. Ook kan de klantenlijst van Paolo's Insights Coaching geüpload worden als target voor de aanmaak van een look-a-like doelgroep binnen Facebook campagnes.

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone.

Jouwweb.nl plaatst Google Analytics op de website van Paolo's Insights Coaching - maar dit hebben ze zo geconfigureerd dat IP-adressen worden geanonimiseerd én hebben ze uitgeschakeld dat Google de gegevens mag gebruiken voor andere diensten. Er worden dus geen herleidbare gegevens verwerkt.

Jouwweb.nl gebruikt uitsluitend een functionele cookie op de website van Paolo's Insights Coaching om te kunnen checken of het om de juiste eigenaar van de website gaat, dit heeft geen invloed op de privacy van de klanten van Paolo's Insights Coaching.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of het recht om vergeten te worden. Het recht om vergeten te worden is slechts van toepassing indien aan alle wettelijke en contractuele formaliteiten zijn voldaan (mits betaling van alle openstaande rekeningen etc…).

Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Paolo's Insights Coaching.

Je hebt ook het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij Paolo's Insights Coaching een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die Paolo's Insights Coaching van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar paolosinsightscoaching@gmail.com. Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vraagt Paolo's Insights Coaching jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen.

Heb je andere vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek naar paolosinsightscoaching@gmail.com.

Hoe Paolo's Insights Coaching persoongegevens beveiligen

Paolo's Insights Coaching neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met paolosinsightscoaching@gmail.com.

Deze Privacyverklaring is afgestemd op het gebruik en de mogelijkheden van de website. Eventuele veranderingen kunnen leiden tot wijzigingen in deze privacyverklaring. Check op regelmatige basis deze privacyverklaring. Deze pagina werd het laatst geüpdatet op 29 maart 2021.

Mark Paolo Beliën

2100, Deurne

België

Paolo's Insights Coaching

paolosinsightscoaching@gmail.com

Ondernemingsnr.: 0765.327.030

+32487758211